"Det som inte finns att köpa - det tillverkar jag".

"Uppfinnar-Ragge" det är jag.