Branden hos oss den 17 januari påverkar oss fortfande.

Branden hos oss den 17 januari påverkar oss fortfande.

Tyvärr är många arbeten fortsatt försenade och behövs min hjälp kan det tyvärr ta längre tid än vanligt.
Ber om ert överseende. Tack.

Vi råkade ut för brand i pannrummet 17 januar, tur i oturen begränsades branden just till pannrummet. El och VVS och flismatning fick den första skadan men allt lösöre, typ maskiner och verktyg fick mera skada än vad vi trodde. Ett nedsmält lysrör utvecklade saltsyra och blandades med brandröken som i sin tur spreds i samtliga verkstäder. Saltsyran från lysröret orsakade oxidering på verktyg och ämnen.
Sanering och målning har gjorts av saneringsföretag men vi har ändå behövt lägga ca 300 egna arbetstimmar på sanering, demontering samt montering av nya delar.
Fortfarande kan det kännas brandrökslukt vilket medför att leveranser och besök hos oss kan innebära luktpåverkan på kartonger och kläder. 
Jobbar på förfullt för att hinna ifatt alla beställningar och bokningar men är tyvärr fortsatt försenad.

2023-03-07 10:40